czwartek, 1 marca 2018

odczuwanie architekturyWłaśnie ostatnio przeczytałam książkę pod takim tytułem. 


"Każdy człowiek w tym samym przedmiocie widzi i odtwarza bardzo różne cechy. 
Nie istnieje obiektywnie prawdziwa idea wyglądu danej rzeczy, 
ale jedynie nieskończona liczba indywidualnych wrażeń. 
Dotyczy to i dzieł sztuki i wszystkiego innego." 
"Odczuwanie architektury" Steen Eiler Rasmussen